Project details

 • Date

   24 april, 2014

 • Opdrachtgever

   HGU

 • Opdracht

   Onderhoud website | Ariadne CMS | fotografie

 • Website

   Bekijk nu!

HGU
De Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht is een hogeschool waar men opleidingen kan volgen op het gebied van gezondheidszorg op geestelijk gebied, maar ook filosofische, spirituele en religiestudies. De HGU vindt het daarbij zeer belangrijk om haar studenten op een zo interactief mogelijke manier les te geven.

Uitgangspunten van de HGU
Een belangrijk uitgangspunt voor de HGU is dat het geven van educatie gezien wordt als interactief proces, het op een zelfstandige manier opbouwen van kennis en vaardigheden. Een ander belangrijk onderdeel van de lesmethode bij de HGU is het toepassen van kennis, waarmee de hogeschool zich als een praktische opleiding profileert. Ook het aanleren van interactieve vaardigheden en innovatieve houdingen wordt als relevant uitgangspunt gezien. Tijdens dit proces is de focus op studenten erg belangrijk. Door de grote studentgerichtheid wordt het leertraject geoptimaliseerd door het toepassen van effectieve studiebegeleiding. In deze omgeving probeert de HGU een leerklimaat te creëren waarbinnen de kans op het oplopen van studievertraging zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd.

Het Kenniscentrum
De HGU heeft een kenniscentrum dat erop gericht is kennis te verkrijgen op het gebied van psychologie, fysiologie, neurologie, farmacologie en factoren die transcendentaal zijn aan menselijke ervaringen van bijzondere aard. Eén van de belangrijkste doelen hierbij is het opzetten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verschijnselen die te maken hebben met ervaringen op religieus gebied en hulpverlening op psychosociaal gebied.

Cursussen en opleidingen bij de HGU
De HGU biedt zowel HBO-deeltijd opleidingen als post-HBO opleidingen, masteropleidingen en cursussen. Dit maakt de HGU een breed georiënteerd opleidingsinstituut dat voor verschillende leeftijdsgroepen aantrekkelijk is. De hogeschool biedt opleidingen als filosofie, maar ook opleidingen voor stervensbegeleiding en verlies- en rouwbegeleiding. Het aanbod van cursussen bij de HGU is breed georiënteerd met opleidingen als Mystiek, Parapsychologie en Wijsbegeerte van het Oosten.

HBO Opleidingen
De HGU biedt in totaal zeven Hbo-opleidingen en drie post-Hbo opleidingen. Filosofie, Religiestudies, Geestelijke begeleiding, Zingeving en Spiritualiteit, Energetisch Therapeut, Master Spiritualiteit en Verlies- en rouwbegeleiding zijn de Hbo opleidingen. De post-Hbo opleidingen zijn Westerse esoterie, stervensbegeleiding en verlies- en rouwbegeleiding. Met name de studierichting Filosofie is erg populair. Deze studierichting duurt vier jaar en tijdens de studie houden studenten zich bezig met een zoektocht naar kennis en wijsheid. Door op een kritische manier na te denken over wat waarheid en zekerheid precies is, kan een mening gevormd worden over de wereld waardoor deze in een nieuw daglicht geplaatst kan worden. Bij deze studierichting kunnen studenten van de HGU er tevens voor kiezen om vakken te volgen bij Wijsbegeerte en Spiritualiteit, Organisatie en Bedrijfsethiek of Oosterse Filosofie. Op deze manier kunnen studenten hun opleiding naar eigen voorkeur invullen en is het beroepsperspectief erg breed. De opleiding filosofie kan natuurlijk ook gevolgd worden voor eigen, persoonlijke ontwikkeling. j is het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, gericht op verschijnselen die te maken hebben met ervaringen op religieus gebied en hulpverlening op psychosociaal gebied.

Bezoek HGU op Twitter |  bezoek HGU op LinkedIN | bezoek HGU op Facebook