Project details

 • Date

   3 oktober, 2012

 • Opdrachtgever

   Bureau Stroom in opdracht van NUON

 • Opdracht

   Technische realisatie website

 • Website

   Bekijk nu!

Powered by NUON

Deze educatieve website richt zich op kinderen van 10-14 jaar (bovenbouw PO en onderbouw VO), die een project, spreekbeurt of werkstuk over (duurzame) energie willen maken. Nuon ontvangt geregeld aanvragen van scholen en scholieren voor informatie over energie. Om in die vraag te voorzien is deze website en bijbehorend materiaal in eerste instantie ontwikkeld. Nuon ziet daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor educatie over energie in de ontwikkeling naar een nieuw energielandschap. Het delen van informatie over energie, van bron tot gebruiker, is een belangrijk middel in de dialoog met onze samenleving over de dilemma’s waar we mee te maken hebben als het gaat om energieproductie en -levering.

Er is in het bijzonder aandacht gegeven aan het onderwerp energiebesparing omdat kinderen en jongvolwassenen een belangrijke rol spelen als het gaat om gedragsveranderingen die nodig zijn om bewuster met energie om te gaan. Dit past bij het streven van Nuon om samen met haar omgeving te blijven werken aan energiebesparing.

Bijkomend doel is interesse kweken onder scholieren voor de (energie)techniek en een opleiding in de techniek. Nuon is voor een deel een technisch bedrijf, via verschillende initiatieven ondersteunt Nuon daarom technische scholing en werkgelegenheid. Meer hierover kunt u lezen bij ‘decanen’.

Nuon heeft getracht de informatie zo objectief mogelijk weer te geven en een volledig beeld te geven van de energieketen. De keuze van onderwerpen en thema’s op de website zijn daarom niet altijd in overeenstemming met de activiteiten van Nuon Energie. Om deze reden is er gekozen zo min mogelijk gebruik te maken van het beeldmerk van Nuon.

Lees hier meer over EnergieGenie